Přednáška „PALIATIVNÍ PÉČE. Komplexní cesta pro zachování důstojnosti pacienta a poskytování podpory jeho blízkým“ v Městské knihovně v Praze dne 15.6.2016 v 17 hodin

Hands Handprints Indicating Tree Trunk And RisingUmíme léčit mnoho nemocí, prodlužovat životy těžce nemocných, ale umíme se také postarat o umírající? Jak odpovídá moderní medicína na utrpení nevyléčitelně nemocných a umírajících? Co se stane s těmi, kterým moderní medicína i přes veškeré pokroky již nemá co nabídnout?  

Odpovědí na tyto otázky je paliativní medicína – moderní multidisciplinární péče o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, která je zaměřená na kvalitu života.

Přednáší MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotního týmu domácího hospice Cesta domů, vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ, absolventka Salzburského lékařského semináře Palliative care in neurooncology.

Přednáška se bude konat dne 15.6.2016 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále  Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Městské knihovny. Více informací naleznete zde. 

Přednáška „PSYCHOSOMATIKA. Jak s námi komunikují naše těla? “ v Městské knihovně v Praze dne 4.5.2016 v 17 hodin

Letak tisk.cdrNaše těla s námi dokonale komunikují. Naučme se tuto řeč vnímat a propojovat signály těla s vědomou myslí. Dívat se na bolest z jiných úhlů. Hledat cesty a možnosti sebeuzdravení. Pochopit mechanismy útěku do nemoci, včas je odhalit a umět s nimi zacházet.

A to nejen z pohledu jednotlivce, ale především v kontextu rodinných a společenských vazeb. Měnit své myšlení, aby se náš život stal radostnějším.  

Přednáší Bc. Jana Jarošová, terapeutka, lektorka, koučka a zakladatelka školy Předávání. 20 let praktikuje tradiční čínskou medicínu ve spojení se shiatsu masáží. V posledních letech svůj přístup obohatila o systemický rozhovor a koučování. Při terapiích používá účinnou kombinaci doteku a slova.

Přednáška se bude konat dne 4.5.2016 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále  knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Městské knihovny. Více informací naleznete zde. 

Přednáška „JSEM TO POŘÁD JÁ? Život s demencí“ v Městské knihovně v Praze dne 6.4.2016 v 17 hodin

The connected human brains - Humans as a social beingsPřednáška bude věnována změnám poznávacích schopností a chování při počínající demenci s ohledem na rozdíl od normálního procesu stárnutí. Budou vysvětleny současné možnosti neuropsychologického testování, zobrazovacích metod a jiných postupů využívaných v diagnostice různých typů demence.

Posluchači se dozví o farmakologických a nefarmakologických postupech při léčbě, udržování poznávacích schopností a ovlivnění poruch chování. Dále budou přednášející informovat o možnostech zapojení rodiny do péče a sociální podpoře pro osoby s pokročilými formami demence.

Přednáší MUDr. Oksana Samokhvalova, psychiatrička, gerontopsychiatrička. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, v soukromé psychiatrické ambulanci. Je absolventkou Salzburského lékařského semináře “Psychiatry“

Přednáška probíhá ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností (ČALS).  Sociální pracovnice Mgr. Hájková seznámí účastníky s činností ČALS, vysvětlí problematiku poskytování sociálních služeb lidem s demencí a problematiku poradenství a podpory rodinným příslušníkům.

Přednáška se bude konat dne 6.4.2016 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny. Více informací naleznete zde. 

Salzburské lékařské semináře v roce 2016. Uzávěrka přihlašování na poslední kolo seminářů v tomto roce je 31.5.2016

SONY DSC

Lékařky a lékaři se zájmem o sdílení poznatků se mohou opět hlásit na prestižní Salzburské lékařské semináře, které se budou konat v roce 2016.

 

Semináře probíhají v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Open Medical Institute, který realizuje The American Austrian Foundation. Na seminářích přednášejí špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit a odborných institucí a zúčastňují se jich lékaři z více než 30 zemí. Seminářů se zúčastnilo již více než 800 lékařů z České republiky. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové koordinuje program v ČR.

Do 31.5.2016 je možné se hlásit na tyto semináře:

 • Pediatric Orthopedics, CME
 • Pathology • Medical Education, CME
 • Surgery
 • Lipid Metabolism
 • Diagnostic Imaging
 • Pediatrics Emergency Medicine, CME
 • Cardiology • Medical Informatics, CME
 • Pediatric Pulmonology, CME
 • Dermatology
 • Pediatric  Neurology, CME
 • Inflammatory Skin Diseases: Basics – Clinics – Therapeutics
 • Oncology B: Genitourinary Cancers, CME

Přihlašování na semináře je možné pouze on-line na
http://platform.aaf-online.org
Kompletní seznam seminářů i s konkrétními termíny a lektory  najdete tady>>
Více o podmínkách a přihlašování na semináře se dozvíte tady>>

Přednáška „BAZÁLNÍ STIMULACE. Terapeutický a pedagogický koncept v základní ošetřovatelské péči“ v Městské knihovně v Praze dne 16.3.2016 v 17 hodin

ID-100282162Jaké jsou možnosti uplatnění konceptu Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči, v práci lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a pedagogů ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením? Využití konceptu Bazální stimulace® laickými pečovateli v péči o osobu blízkou, možnosti aplikace konceptu v péči o děti a dospělé s těžkým vrozenými kombinovanými postiženími, aktivizační stimulující péče o pacienty po úrazech mozku, cévních mozkových příhodách a pacienty s dětskou mozkovou obrnou. Použití konceptu v paliativní péči a u seniorů s těžkým stupněm demence.

Přednáší PhDr. Karolína Maloň Friedlová, Praxisbegleiter für Basale Stimulation®, Nr. 608 v EU. Je první certifikovanou lektorkou konceptu Bazální stimulace® v České republice a na Slovensku. Specializační studium pro certifikovaného lektora konceptu Bazální stimulace® vystudovala ve Vídni.  Je zakladatelkou a ředitelkou INSTITUTu Bazální stimulace® pro Českou republiku a Slovensko.  Úzce spolupracuje s autory konceptu Bazální stimulace® Prof. dr. Andreasem Fröhlichem a Prof. Dr. Christel Bienstein. Organizuje pravidelně Česko – slovenské  kongresy Bazální stimulace® s mezinárodní účastí a je autorkou řady odborných článků a publikací.

Přednáška se bude konat dne 16.3.2016 od 17.00 do 18.30 hod. v Malém sále Ústřední knihovny v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit online nebo v pokladně Ústřední knihovny. Více informací naleznete zde.